PLEBANIA PARAFII ŚW. TRÓJCY W BĘDZINIE

PLEBANIA PARAFII ŚW. TRÓJCY W BĘDZINIE

Na podstawie dokumentów zachowanych w Archiwum Diecezjalnym w Częstochowie możemy przypuszczać, że murowana konstrukcja budynku powstała ok. 1876 roku. Bydynek skłąda się z dwóch podobnych murowanych rozsuniętych skrzydeł, które w części centralnej połaczne są fawmi...
KOŚCIÓŁ ŚWIĘTEJ TRÓJCY W BĘDZINIE

KOŚCIÓŁ ŚWIĘTEJ TRÓJCY W BĘDZINIE

Pierwszy kościół w tym miejscu powstał w 1308 roku i była kościołem drewnianym. Z rozkazu Kazimierza Wielkiego na jego miejscu w 1363 roku wybudowano kościół murowany, który do początków wieku XIX przybrał obecna barokowa formę. Jest jednym z najcenniejszych zabytków...
KOŚCIÓŁ ŚWIĘTEJ RODZINY W BYTOMIU

KOŚCIÓŁ ŚWIĘTEJ RODZINY W BYTOMIU

Kościół parafialny pod wezwaniem Świętej Rodziny w Bytomiu – Bobrku wzniesiony został na podstawie projektu z 1900 roku, którego autorem był Ludwig Schneider, architekt rejencyjny z Opola. Budowę kościoła rozpoczęto 28 marca 1900 roku. Kościół został wymurowany z...
BUDYNEK BIUROWO – USŁUGOWY W KATOWICACH

BUDYNEK BIUROWO – USŁUGOWY W KATOWICACH

Lokalizacja budynków w narożniku ważnych ulic w centrum miasta przy założonej ochronie konserwatorskie elewacji narożnego budynku miał wpływ na podjęte decyzje projektowe. Projektowany zespół biurowo-usługowy o układzie korytarzowo-galeriowym zajmuje całą powierzchnię...
OSIEDLE TBS W KATOWICACH

OSIEDLE TBS W KATOWICACH

Osiedle składa się z pięciu budynków mieszkalnych w układzie korytarzowo-klatkowym. Trzy z nich są wyposażone w zespoły parkingowe częściowo pod powierzchnią terenu. Budynki maja zmienną wysokość od pięciu do siedmiu kondygnacji. Optymalizacja wewnętrznych układów...