Pierwszy kościół w tym miejscu powstał w 1308 roku i była kościołem drewnianym. Z rozkazu Kazimierza Wielkiego na jego miejscu w 1363 roku wybudowano kościół murowany, który do początków wieku XIX przybrał obecna barokowa formę. Jest jednym z najcenniejszych zabytków w regionie i kraju.
W ramach projektu naprawy i konserwacji obiektu opracowano rozwiązania i programy naprawcze dotyczące: naprawy i rekonstrukcji fundamentów, elewacji, posadzek , sklepień stropów, nadproży, więźby i pokrycia dachu, otoczenia kościoła.

MIEJSCE: Będzin, ul. Góra Zamkowa (budynek wpisany do rejestru zabytków)
POWIERZCHNIA: 698 m2
KLIENT: Rzymsko-Katolicka Parafia Świętej Trójcy w Będzinie
GŁ. PROJEKTANT: Gabriel Korbutt
ZESPÓŁ PROJEKTOWY: Gabriel Korbutt, Agata Korus, Michał Korbutt.
PROJEKT WNĘTRZ: Gabriel Korbutt, Agata Korus, Michał Korbutt.