Budynek kościoła powstał, jako konstrukcja drewniana i został konsekrowany w 1549 roku. Kościół ten wybudowano w II połowie XVI w. Jest wymieniony w dokumentach w 1598 r., jako drewniany. W XVIII wieku wzniesiono na jego miejscu barokowy kościół murowany. Po drugiej wojnie dwukrotnie remontowany. W ramach prac remontowo konserwatorskich w 2014 roku wg projektu pracowni wykonano naprawy fundamentów, ścian zewnętrznych i wewnętrznych, posadzek, instalacji wewnętrznych, więźby i porycia dachu oraz elewacji i otoczenia kaplicy.

MIEJSCE: Będzin, ul. Górna (budynek wpisany do rejestru zabytków)
POWIERZCHNIA: 139 m2
KLIENT: Rzymsko-Katolicka Parafia Świętej Trójcy w Będzinie
GŁ. PROJEKTANT: Gabriel Korbutt
ZESPÓŁ PROJEKTOWY: Gabriel Korbutt, Agata Korus, Michał Korbutt.
PROJEKT WNĘTRZ: Gabriel Korbutt, Agata Korus, Michał Korbutt.