Budynek wybudowany w 1905 roku do wybuchu drugiej wojny światowej stanowił ważny obiekt edukacyjny i społeczny w mieście. W latach dwudziestych XX wieku w Domu Parafialnym istniał przytułek dla ubogich. Znajdowały tu mieszkanie i opiekę osoby bez środków do życia, stare, samotne, a także sieroty. Aż do wybudowania w Będzinie Domu Katolickiego (lata 1934 – 39), jedynie w Domu Parafialnym istniała duża sala ze sceną, gdzie mogły się odbywać różne imprezy kulturalne. Projekt naprawy i konserwacji budynku obejmował fundamenty, ściany zewnętrzne i wewnętrzne, instalacji wewnętrzne, oraz elewacje i otoczenia budynku.

MIEJSCE: Będzin, ul. Góra Zamkowa (budynek znajduje się w strefie objętej ochroną konserwatorska na podstawie Planu Zagospodarowania Przestrzennego strefy Góry Zamkowej)
POWIERZCHNIA: 851 m2
KLIENT: Rzymsko-Katolicka Parafia Świętej Trójcy w Będzinie
GŁ. PROJEKTANT: Gabriel Korbutt
ZESPÓŁ PROJEKTOWY: Gabriel Korbutt, Agata Korus, Michał Korbutt.
PROJEKT WNĘTRZ: Gabriel Korbutt, Agata Korus, Michał Korbutt.