Osiedle składa się z pięciu budynków mieszkalnych w układzie korytarzowo-klatkowym. Trzy z nich są wyposażone w zespoły parkingowe częściowo pod powierzchnią terenu. Budynki maja zmienną wysokość od pięciu do siedmiu kondygnacji. Optymalizacja wewnętrznych układów komunikacyjnych pozwoliła na organicznie kosztów inwestycji. Na terenie osiedla znajdują się niewielkie sklepy, boisko i plac zabaw dla dzieci. Osiedle uzyskało nagrodę Ministra Infrastruktury za najlepsza realizację mieszkaniowa w Polsce w roku 2010.

MIEJSCE: Katowice, ul. Sławka
POWIERZCHNIA: 22 762 m2
KLIENT: TBS Katowice
GŁ. PROJEKTANT: Krzysztof Kałużny
ZESPÓŁ PROJEKTOWY: Gabriel Korbutt, Agata Korus.