Kościół parafialny pod wezwaniem Świętej Rodziny w Bytomiu – Bobrku wzniesiony został na podstawie projektu z 1900 roku, którego autorem był Ludwig Schneider, architekt rejencyjny z Opola. Budowę kościoła rozpoczęto 28 marca 1900 roku. Kościół został wymurowany z cegły w stylu neoromańskim. Jest zorientowaną, trójnawowa bazyliką z płytkim transeptem. Prostokątne prezbiterium jest zamknięte zostało absydą. Dwuspadowe dachu pokryte są blachą miedziana. Elewacje oblicowane klinkierową cegła licową. Detale gzymsów portali wejściowych belkowań i portali okiennych wykonano z indywidualnych kształtek ceramicznych, klinkierowych. Niski cokół kościoła wykonany jest z bloków kamienia wapiennego. W związku z poważnym uszkodzeniem kościoła przez działalność kopalni zaprojektowano szereg działań konserwatorsko budowlanych naprawy budynku. Projekt obejmuje naprawę murów wewnętrznych, murów zewnętrznych i elewacji, murów fundamentowych, nadproży elewacji, nadproży wewnętrznych, kolebek stropów, okien i witraży, mozaiki, posadzek, osadzenia kratownicy dzwonów, drenażu, nawierzchni placu wokół kościoła.

MIEJSCE: Bytom, ul. Konstytucji (budynek wpisany do rejestru zabytków)
POWIERZCHNIA: 1 529 m2
KLIENT: Rzymsko-Katolicka Parafia Świętej Rodziny w Bytomiu
GŁ. PROJEKTANT: Gabriel Korbutt
ZESPÓŁ PROJEKTOWY: Gabriel Korbutt, Agata Korus, Michał Korbutt.
PROJEKT WNĘTRZ: Gabriel Korbutt, Agata Korus, Michał Korbutt.