Lokalizacja budynków w narożniku ważnych ulic w centrum miasta przy założonej ochronie konserwatorskie elewacji narożnego budynku miał wpływ na podjęte decyzje projektowe. Projektowany zespół biurowo-usługowy o układzie korytarzowo-galeriowym zajmuje całą powierzchnię działki. Oświetlenie wewnętrznej części biurowej zapewnia przeszklone patio, usytuowane w centralnej części rzutu. Nadbudowana kondygnacja spina ze sobą bryły wszystkich części budynku.

MIEJSCE: Katowice, Plac Szewczyka 7, ul. Młyńska 21
POWIERZCHNIA: 2 730 m2
KLIENT: JCMP Katowice
GŁ. PROJEKTANT: Gabriel Korbutt
ZESPÓŁ PROJEKTOWY: Agata Korus, Michał Korbutt