REWITALIZACJA BUDYNKÓW RYNEK 9 I JÓZEFA PANKIEWICZA 11 W BIELSKU BIAŁEJ

Projekt dotyczy przebudowy i rozbudowy zabytkowego zespołu budynków w zwartej, zabytkowej zabudowie starego miasta. Zespół zawiera zabytkowe obiekty dawnego ratusze oraz aresztu. W projekcie zachowaliśmy najcenniejsze walory przestrzenne i historyczne budynków z żaglowymi sklepieniami na wszystkich kondygnacjach. Zaproponowaliśmy zróżnicowaną funkcję od pomieszczeń handlowych, biurowych w różnych konfiguracjach po gastronomię, butik, hotel, przestrzeń ekspozycyjną i kameralne audytorium. Zaprojektowaliśmy nowy układ komunikacji wiążący komfortowo w jedna całość  dwa obiekty przy Rynku oraz jeden przy ul. Józefa Pankiewicza z własnym parkingiem. Wobec braku możliwości wygodnego dojazdu od strony północnej zaproponowaliśmy tunel z wjazdem na trój-poziomowy parking w podwórzu zespołu.  Nad konstrukcją parkingu w centralnej części założenia trój-poziomowa przeszklona galeria i ogród rekreacyjny tworzą półotwarte wnętrze urbanistyczne kwartału – półprywatną przestrzeń z towarzyszącą zielenią.

MIEJSCE: Bielsko-Biała. Rynek 9, Ul. Pankiewicza 11

POWIERZCHNIA: 3 376 m2

KLIENT: Grupa J5

GŁ. PROJEKTANT: Gabriel Korbutt

ZESPÓŁ PROJEKTOWY: Gabriel Korbutt, Michał Korbutt, Agata Korus.