Budynek rezydencji Grunfeldów powstał w roku 1900 w stylu neoklasycystycznym. Pierwsza przebudowę przeszedł w roku 1914. Gruntownej przebudowie do funkcji bankowej wg projektu profesora Mariana Lalewicza został poddany w roku 1938. Uzyskał wtedy cechy modernistyczne i funkcjonalistyczne z dużym, wewnętrznym holem i rozbudowanym świetlikiem. Projekt wykonany przez naszą pracownie został opracowany w 1995 roku i zakładał rekonstrukcje uszkodzonych elementów konstrukcyjnych, wyposażenie w nowe instalacje wewnętrzne oraz odtworzenie i konserwacje elementów wyposażenia i wystroju wnętrz.

MIEJSCE: Katowice, ul. Warszawska 14 (budynek wpisany do rejestru zabytków)
POWIERZCHNIA: 1 268 m2
KLIENT: Bank Śląski SA
GŁ. PROJEKTANT: Gabriel Korbutt
ZESPÓŁ PROJEKTOWY: Krzysztof Kałużny, Gabriel Korbutt, Wiesław Olejko.
PROJEKT WNĘTRZ: Gabriel Korbutt, Krzysztof Kałużny, Judyta Banasiak.